ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! สมัครสมาชิก บทความ


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (2949)
ที่วางอ่านหนังสือ, ที่วาง Ipad, ที่วางโน๊ตบุ๊ค
_______________
พจนานุกรมกฎหมาย
 คำพิพากษาฎีกา
กฎหมาย ฉบับไทย-อังกฤษ
ประมวลกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมาย ปกแข็ง
ประมวลกฎหมาย ปกอ่อน
กฎหมายพิเศษ ปกเเข็ง
กฎหมายพิเศษ ปกอ่อน
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
กฎหมายมหาชน
นิติปรัชญา
พระราชบัญญัติ
_______________
แพ่งและพาณิชย์
ทรัพย์สิน
มรดก
ครอบครัว
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ
หุ้นส่วน บริษัท
นิติกรรม สัญญา
ตัวแทน นายหน้า
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
หนี้
ประกันภัย
_______________
อาญา
_______________
วิ.แพ่ง
วิ.อาญา
เยาวชนและครอบครัว
พยานหลักฐาน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
_______________
รวมกฎหมายพิเศษ
กฎหมายผู้บริโภค
กฎหมายที่ดิน
ล้มละลาย ฟื้นฟู
ปกครอง
รัฐธรรมนูญ
แรงงาน
ภาษี
การวางแผนภาษี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายพาณิชยนาวี
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายยาเสพติด
กฎหมายทหาร
สิทธิมนุษยชน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายการเงิน/การคลัง
กฎหมายอาวุธปืน
กฎหมายการแพทย์ พยาบาล
กฎหมายภาษาอังกฤษ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายสื่อสารมวลชน
หนังสือกฎหมายอื่นๆ
หนังสือกฎหมาย ม.รามคำแหง
_______________
ธงคำตอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ธงคำตอบอัยการผู้ช่วย
ธงคำตอบตั๋วทนาย
ธงคำตอบเนติบัณฑิต
ธงคำตอบ ม.รามคำแหง LAW, LA, LW
นิติสาส์น ลุงชาวใต้
_______________
คู่มือสอบตั๋วทนาย คู่มือทนายความ ว่าความ ต่อสู้คดี
คู่มือสอบเนติ อัยการ ผู้พิพากษา
คู่มือเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
คู่มือสอบ นิติกร
คู่มือสอบเข้านิติศาสตร์
คู่มือเรียนกฎหมาย/กฎหมายเบื้องต้น
รวมคำบรรยายเนติ
สมุดบันทึกนักกฎหมาย
สั่งจองรวมคำบรรยายเนติ ภาค 1/67
โปรโมชั่น พิเศษ
_______________
การบริหารจัดการ
_______________
คู่มือสอบราชการ (รวมทุกหน่วยงาน)
คู่มือสอบงานราชการ อื่นๆ
คู่มือสอบเข้า ป.โท ทุกคณะ
ชีทสรุป LAW, LA, LW ม.ราม
ชีทเฉลย POL, PA, PS ม.ราม
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. (ก.พ.)
คู่มือสอบตำรวจ
คู่มือสอบปลัดอำเภอ
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
ชีท ACC, AC ม.ราม
ชีท AGR, AG ม.ราม
ชีท ANT, AN ม.ราม
ชีท APR, BA ม.ราม
ชีท ART, AR ม.ราม
ชีท BIO, BI, BY ม.ราม
ชีท CHI, CN ม.ราม
ชีท CMS, CM ม.ราม
ชีท COS, CS ม.ราม
ชีท CTL, CU ม.ราม
ชีท ECO, EC ม.ราม
ชีท ECT, ET ม.ราม
ชีท ENG, EN ม.ราม
ชีท EDF, EF ม.ราม
ชีท FIN, MB ม.ราม
ชีท FRE, FR ม.ราม
ชีท GEO, GE ม.ราม
ชีท HED, HA ม.ราม
ชีท HIS, HI ม.ราม
ชีท HIT, HI ม.ราม
ชีท HPR, PE ม.ราม
ชีท HRM, HR ม.ราม
ชีท INT, IT ม.ราม
ชีท JAN, JA ม.ราม
ชีท LAW, LA ม.ราม
ชีท LIS, IS ม.ราม
ชีท MCS, MC ม.ราม
ชีท MCT, TM ม.ราม
ชีท MER, MR ม.ราม
ชีท MET, MT ม.ราม
ชีท MGT, GM ม.ราม
ชีท MKT, MK ม.ราม
ชีท MSA, MU ม.ราม
ชีท MTH, MA ม.ราม
ชีท PHI, PY ม.ราม
ชีท PHY, PH ม.ราม
ชีท POL, PA ม.ราม
ชีท POL, PS ม.ราม
ชีท PSY, PC ม.ราม
ชีท RAM, RU ม.ราม
ชีท RUS, RS ม.ราม
ชีท SCI, SC ม.ราม
ชีท SOC, SO ม.ราม
ชีท STA, ST ม.ราม
ชีท THA, TH ม.ราม
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
วิญญูชน
ร้านหนังสือกฎหมายปณรัชช
คู่มือสอบ ผู้สอบบัญชี C.P.A , TAX AUDITORสถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 03/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 15/09/2557
ผู้ชมทั้งหมด

หนังสือกฎหมาย

หนังสือกฎหมาย

ชีทราม

sheetram

สินค้าทั้งหมด 2949
จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจเปิดให้บริการทุกวัน 9.30 น. - 21.00 น. 
 ใหม่ล่าสุด !!! คู่มือเตรียมสอบ เปิดสมัครสอบล่าสุด NEW !!! 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ

รหัสสินค้า: 000625
ราคาปกติ 180.00 บาท
ราคาพิเศษ 162.00 บาท
ประหยัด 18.00 บาท
รายละเอียด:

ผู้แต่ง: ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
ปีที่พิมพ์: 10 : มกราคม 2556
จำนวนหน้า: 200 หน้า
ISBN: 978616
ขนาด : 15.5x23.5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 

คำนำ
 
เนื้อหาสาระและหลักการของกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง และจำนำ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับเรื่องจำนองคงมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้ทันสมัย คือ เรื่องทรัพย์ที่จำนองได้ โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้รถยนต์ที่ได้จดทะเบียนแล้ว รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์ที่จดทะเบียนแล้ว เป็นทรัพย์สินประเภทที่จำนองเป็นประกันหนี้ได้ตามกฎหมาย และการจำนองต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และต้องแจ้งจดทะเบียนจำนองต่อนายทะเบียน พร้อมกับการเสียค่าธรรมเนียมที่ประกาศในกฎกระทรวง...ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ยังคงเดิม
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาค้ำประกัน
1.2 หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์
1.3 ผู้รับเรือนกับผู้ค้ำประกันหลายคน
1.4 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
1.5 ผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมด หนี้เหลือเท่าใดลูกหนี้ยังต้องรับผิด
บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้
2.1 หนี้ตามสัญญาค้ำประกันถึงกำหนดชำระเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
2.2 สิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำประกัน
2.2.1 ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงขอให้เจ้าหนี้ไปบังคับชำระเอาลูกหนี้ก่อน
2.2.2 ผู้ค้ำประกันพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทางชำระหนี้ได้และ
การบังคับลูกหนี้ไม่เป็นการยาก
2.2.3 ผู้ค้ำประกันขอให้เจ้าหนี้เอาชำระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ 
ซึ่งเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อน
2.3 กรณีผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดร่วมกับลูกหนี้
2.4 อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกัน
2.5 สิทธิยกข้อต่อสู้เจ้าหนี้ของผู้ค้ำประกัน
 
บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
3.1 ผู้ค้ำประกันมีสิทธิไล่เบี้ยและรับช่วงสิทธิ
3.1.1 สิทธิไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้
3.1.2 สิทธิรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้
3.2 กรณีที่ผู้ค้ำประกันสิ้นสิทธิไล่เบี้ย
3.2.1 ผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้
3.2.2 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ไปโดยไม่แจ้งลูกหนี้
และลูกหนี้ไม่รู้จึงชำระหนี้ซ้ำ
3.2.3 ผู้ค้ำประกันสละข้อต่อสู้ของลูกหนี้
3.3 ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดเพราะเข้ารับช่วงสิทธิไม่ได้
บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
4.1 เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับ
4.2 เมื่อผู้ค้ำประกันบอกเลิกการค้ำประกัน
4.3 เมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้
4.4 เมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
4.5 สัญญาค้ำประกันระงับเพราะเหตุประการอื่น
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาจำนอง
1.2 ทรัพย์ที่จำนองได้
1.3 ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำนอง
1.4 ข้อความในสัญญาจำนองและแบบของสัญญา
1.5 หนี้รายเดียวมีจำนองประกันหลายสิ่ง
1.6 ทรัพย์สิ่งเดียวจำนองประกันหนี้หลายราย
1.7 ผู้จำนองชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวด ๆ ได้
บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบคลุมเพียงใด
2.1 ทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 715
2.2 จำนองครอบทรัพย์ที่จำนองเพียงใด
2.2.1 กรณีมีทรัพย์หลายสิ่งจำนองประกัน จำนองจะครอบทรัพย์ทุกสิ่งนั้น
2.2.2 กรณีมีทรัพย์จำนองมีสิ่งเดียวแต่อาจแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน
จำนองครอบทรัพย์ทุกส่วน
2.2.3 จำนองครอบไปถึงทรัพย์ที่ติดอยู่กับทรัพย์จำนอง
บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้จำนองและผู้รับจำนอง
3.1 ผู้จำนองต้องไม่ทำให้เสื่อมสิทธิของผู้รับจำนอง
3.2 จำนองต้องไม่ทำให้ทรัพย์ที่จำนองสูญหายหรือบุบสลาย
3.3 กรณีการจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ
3.3.1 สิทธิของผู้จำนองที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้
3.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำนองหลายคนที่จำนองประกันหนี้
ที่บุคคลอื่นต้องชำระด้วยตนเอง
3.3.3 กรณีผู้รับจำนองปลดหนี้ให้ผู้จำนองคนหนึ่ง
ผู้จำนองลำดับหลังหลุดพ้นเท่าที่เสียหาย
3.3.4 ผู้จำนองคนเดียวจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ
มีสิทธิอ้างเหตุหลุดพ้นได้เช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน
บทที่ 4 การบังคับจำนอง
4.1 วิธีการบังคับจำนอง
4.2 การบังคับจำนองเอาแก่ทรัพย์ที่มีจำนองซ้อน
4.3 ผลของการบังคับจำนอง ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
4.4 การบังคับจำนองกรณีทรัพย์หลายสิ่งจำนองประกันหนี้รายเดียว
ไม่ได้ระบุลำดับไว้
บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์ซึ่งจำนอง
5.1 ผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนองที่มีสิทธิไถ่ถอนจำนองได้
5.1.1 ผู้มีสิทธิไถ่ถอนจำนอง
5.1.2 กำหนดเวลาไถ่ถอนจำนอง
5.1.3 วิธีการไถ่ถอนจำนอง
5.2 ถ้าการบังคับจำนอง ถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนอง
หลุดมือไปจากผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้ก่อน
5.3 กรณีผู้รับโอนทำให้ทรัพย์จำนองเสื่อมราคาหรือเพิ่มราคา
บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
6.1 เหตุที่ทำให้จำนองระงับ
6.2 การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 ความหมายของสัญญาจำนำ
1.2 จำนำไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด
1.3 ข้อตกลงในสัญญาจำนำไม่สมบูรณ์
1.4 ทรัพย์ที่จำนำเป็นประกันหนี้ที่บัญญัติในมาตรา 748
1.5 การจำนำสิทธิที่มีตราสาร
1.5.1 วิธีการจำนำสิทธิที่มีตราสาร
1.5.2 การเรียกเก็บเงินหรือทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่จำนำ
1.5.3 ห้ามผู้จำนำทำให้สิทธินั้นสิ้นไปหรือเสียไป
บทที่ 2 สิทธิหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
2.1 สิทธิของผู้รับจำนำ
2.1.1 สิทธิที่จะยึดทรัพย์จำนำไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้
2.1.2 สิทธิที่จะเอาดอกผลนิตินัยชำระหนี้
2.1.3 สิทธิของผู้รับจำนำที่จะเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัย
2.2 หน้าที่ของผู้รับจำนำ
2.2.1 ผู้รับจำนำต้องเก็บรักษาทรัพย์เองและสงวนทรัพย์ที่จำนำ
2.2.2 ผู้รับจำนำต้องไม่เอาทรัพย์สินที่จำนำออกมาใช้สอยหรือ
ให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บรักษา
2.3 หน้าที่ของผู้จำนำ
2.3.1 ผู้จำนำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ
2.4 อายุความในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
2.5 ข้อสังเกตในเรื่องสิทธิของผู้จำนำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จำนำประกันหนี้ของลูกหนี้
บทที่ 3 การบังคับจำนำ
3.1 วิธีการบังคับจำนำ
3.2 ผลของการบังคับจำนำ
3.3 การบังคับจำนำกรณีมีทรัพย์หลายสิ่งจำนำประกันหนี้รายเดียว
บทที่ 4 การจำนำกับโรงรับจำนำ
4.1 ความหมายของโรงรับจำนำ
4.2 ข้อสังเกตที่สำคัญของการจำนำกับโรงรับจำนำ
บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
5.1 เมื่อหนี้ประธานระงับ
5.2 เมื่อทรัพย์สินจำนำกลับไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ
 
น้ำหนัก : 1000 กรัม
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร      
การส่งสินค้า (Shipping information)
(EMS) ได้รับ 1-2 วัน (พัสดุ) ลงทะเบียน ได้รับ 3-5 วัน ธรรมดา ได้รับ 5-7 วัน (ราคาค่าส่งที่ถูกสุด) ไม่นับวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ครับ ระยะเวลาข้างต้นไม่นับวันแจ้งโอน ไม่นับวันที่ส่ง    แจ้งโอนเงินก่อน 5 โมงเย็น จัดส่งให้วันถัดไป (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) ครับ
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
หนังสือกฎหมายออนไลน์ หนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ ชีทราม sheetram
สำนักงานขาย 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
คุณสามารถเปลี่ยนหนังสือได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือ หากหนังสือมีปัญหา (เช่น หนังสือชำรุดเนื่องจากการพิมพ์) โดยหนังสือจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีรอยขีดเขียน คุณสามารถติดต่อขอเปลี่ยนหนังสือโดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อพร้อมทั้งจดหมายอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนหนังสือ และเสียค่าบริการจัดส่งหนังสือคืนเองเราไม่สามารถเปลี่ยนหนังสือได้ หากหนังสือชำรุดหรือมีตำหนิอันเนื่องมาจากผู้ซื้อ
เวลาให้บริการ (Business Hour)
รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html  รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 10.00-21.00 โทร 086 7748337, 087 9993997, 02 7183517 แจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามทางอีเมล attorney285@gmail.com 24 ชั่วโมง
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
 ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด

หนังสือกฎหมาย
สอบถาม สั่งซื้อ
Fax 029030080ต่อ1555
DTAC 0867748337
AIS 0879993997
โทร. 027183517
Line ID: attorney285
:0867748337
Email 
attorney285@gmail.com
(สั่งผ่านเว็บ 24 ชม. ทุกวัน)

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.